Bilagor och instick

Tryck och/eller distribution med Vasabladet, Österbottens Tidning, Jeppis Weekly och/eller Syd-Österbotten.

Instick och ibladning

Broschyr, tidning eller annan trycksak som levereras färdigtryckt till Botnia Print. Instick bör levereras till Botnia Print senast två vardagar före distribuering. Det är bäst om instick kan levereras i lådor (utan buntband) och i möjligast stora buntar. 300 fler instick än upplagan behövs när insticket ska distribueras med en tidning och 500 extra om samma instick ska gå i flera tidningar. På försändelsen ska det klart och tydligt stå med vilken tidning/vilka tidningar och vilket datum som insticket ska distribueras.

Minimistorlek för instick: A6 (105 x147 mm), 200 g kartong
Maxvikt 150 gram

Skarmavbild 2016 12 30 kl. 12.39.2

 

 

Leveransadress:
Botniaprint, Släggvägen 2, 67800 Karleby 

Bokningar, förfrågningar: annonser@hssmedia.fi

Pris för instick: 220 € /1 000 ex
- Med limdroppe tilläggskostnad
+ 24% moms

 

Bilagor

Skarmavbild 2016 12 30 kl. 12.38.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidtillverkning

För översättning, textsättning och ombrytning av sidor debiteras:
160 €/tabloidsida
260 €/broadsheetsida 
eller 65 €/h