Fakturering

Vi erbjuder i första hand e-faktura som är avgiftsfri för våra kunder. Ange alltid Er e-faktureringsadress.
Övrig fakturering beläggs med faktureringsavgift, 5,-/faktura + moms.


Våra bankkontouppgifter är:
BIC: NDEAFIHH
IBAN:FI96 2015 1800 0494 10
Ange alltid vår fakturas referensnummer vid betalning.

tel. 0207 217 835 eller 0207 217 610