Våra kontaktuppgifter

E-post: fornamn.efternamn@hssmedia.fi

Kundtjänst

Vasabladet telefon 06-784 8202 | Österbottens Tidning telefon 06-784 8802 | Syd-Österbotten telefon 06-784 8702

Catharina Haglund

06-784 8642

Caroline Eriksson

06-784 8269

Pia Storvist

06-784 8463

Försäljning

Vasabladet

Peter Sandström

06-784 8294

Jennifer Lundberg

06-784 8344

Syd-Österbotten

Yvonne Svartbäck

06-784 8730

Österbottens Tidning

Ulrica Svanbäck

06-784 8473

Benny Östman

06-784 8477

Annika Annala

06-784 8478

Patricia Bränn

06-784 8465

Storkunder

Anna Riska

06-784 8304

Mats Ingman

Affärschef
06-784 8320

Camilla Lindström

Produktionschef
06-784 8455

Ulrik Södergran

Teamledare
06-784 8310

Radio vaasa

Christer Nyberg

06-784 8325

Herman Hagnäs

045-204 1663

Seger marketing

Christopher Grev

040-769 6320
christopher@segermarketing.fi

Produktion

Vasabladet telefon 06-784 8228 | Österbottens Tidning telefon 06-784 8828 | Syd-Österbotten telefon 06-784 8228

Patric Fogde

06-784 8229

Christer Kajan

06-784 8297

Daniel Lindblad

06-784 8260

Tina Stenbäck

06-784 8285

Katya Larsson

06-784 8450

Anna-Maria Larsson

06-784 8451

Anne Nyberg

06-784 8636

Ida Österholm

06-784 8510