Materialkrav

Här hittar du kraven på våra annonser.

Materialkrav för print annonsering

Med färdigt material menas att annonsen är helt färdig och uppfyller de krav som anges. Dokumentformatet måste vara detsamma som annonsformatet eller den bokade annonsytan.

Filformat

Alla annonser som laddas upp ska vara sparade som en PDF, JPG eller EPS-fil. Annonsen ska vara gjord för dagstidningstryck.

Annonser i PDF-format

Vi vill ha en tryckfärdig (högupplöst) PDF-fil (högsta version 1.5) med inbäddade typsnitt och logotyper. Bilderna i annonsen ska vara högupplösta (minst 200 dpi) och vara inkluderade i PDF-filen. Vi tar inte emot flersidiga dokument. PDF:er skapade med Excel, Word eller Powerpoint accepteras ej som tryckfärdig PDF.

Annonser i JPG-format och bilder till annonser

Upplösningen på färgbilder och gråskalebilder ska vara minst 200 DPI eller mer (100 i storlek). Monokroma bilder (streckbilder/bitmap) bör ha en upplösning på minst 500 DPI. Färgbilder separeras med färgprofilen Adobe RGB (1998) för rätt färgmängd.

Annonser i EPS-format

Annonser producerade i Excel, Word eller Powerpoint måste vara sparade som en EPS-fil där typsnitten är inkluderade.

OBS! Om inskickat material avviker från vår specifikation konverteras det automatiskt så att tryckbarheten säkerställs. Systemet meddelar om fel upptäcks i materialet. Ansvar för färgnyanser som har blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos materialleverantören.

QR-kod

En fungerande QR-kod ska bestå endast av 100 % K (svart) och vara i vektorgrafik, alternativt bitmap/monokrom i rätt upplösning. Den ska vara minst 1 cm hög för att kunna läsas problemfritt.

Total färgmängd

Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240 % för att undvika smetning i tryck.

Textfärger

För att säkerställa att svart text i mindre storlek blir så tydlig och läsbar som möjligt ska endast 100 % K (svart) användas och ej blandas med andra färger.

Inställningsfiler

Distiller joboption och färgprofiler finns att hämta på: https://botniaprint.fi/sv/materialinstruktioner/

Delmaterial

Delmaterial är bilder, logotyper, manus, textfiler och annat som hör till din annons. Med delmaterial menas även ”nästan färdigt material” där vi på något sätt måste hantera annonsen. Använd gärna zip-komprimerad mapp för att undvika att fel i överföringen skadar dina filer.

Materialkrav för digital annonsering

Filformat

jpg, png, gif, html 5, third party

Viktgräns

100-200kb